baner סקייליין קוקפיט
סקייליין קוקפיט - מרכז שליטה ובקרה

הכירו את סקייליין קוקפיט

בעולם מתקדם שבו מל"טים כבר הפכו לנורמה ומכוניות אוטונומיות עומדות להשתלט על הכבישים, הגיע גם תורם של המנופים להצטרף לחזית הטכנולוגיה!

סקייליין קוקפיט הינו מרכז שליטה ובקרה לעגורני צריח ואתרי בניה, המפעיל עגורני צריח בשליטה מרחוק ומספק מרכז תקשורת נתונים בין העגורן ואתר בניה עבור כל גורמי הפרויקט, באתר ומחוצה לו.

הדמיה חזית
Skyline-Cockpit
Skyline-Cockpit

מהפכה טכנולוגית

לשליטה מהקרקע על עגורן הצריח יתרונות רבים, כגון, מניעה וצמצום של אירועי בטיחות, הגברת הפיקוח והבקרה על פעילותו וכשירותו של המפעיל, מניעת עיכובים וקיצור לוחות זמנים של פרויקטים לבנייה ועוד.
Skyline-Cockpit

הסיפור של סקייליין קוקפיט

"סקייליין קוקפיט" נוסדה ע"י סקייליין עגורנים וטכנולוגיות מתוך היכרות מוכחת ועתירת שנים עם צרכי השוק והרצון להביא לשינוי אמיתי בבטיחות ובחדשנות הטכנולוגית בענף המנופים והבניה.
סקייליין קוקפיט הינו מרכז שליטה ובקרה לעגורני צריח ואתרי בניה, המפעיל עגורני צריח בשליטה מרחוק, ומספק מרכז תקשורת נתונים בין העגורן ואתר בניה עבור כל גורמי הפרויקט, באתר ומחוצה לו.

סקייליין קוקפיט במבט על

הובלת ענף העגורנים לשליטה ובקרה מרחוק
מוצר ייחודי שצבר מאות שעות עבודת שטח ומשוב חיובי של מפעילים
מענה לצרכי שוק הבניה: שיפור הבטיחות, הגדלת יעילות, הפחתת עלויות
חברת סקייליין מבוססת בענף הבניה ובעלת קשרים בכל פלחי השוק
  • עברית
  • אנגלית